Początek mojej relacji z Bogiem miał miejsce na Oazie Nowego Życia. Przed mszą świętą otworzyłam losowo Pismo Święte. Padło na Księgę Izajasza. Mój wzrok skierował się na fragment: "Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami." (Iz. 55, 8) Bardzo zaciekawił mnie ten fragment. Rozpoczęła się msza, więc włożyłam zakładkę i zamknęłam Pismo Święte. Nagle w trakcie kazania kapłan powtórzył słowa, które przed chwilą przeczytałam. Nie było to czytanie z dnia.
Zdałam sobie wtedy sprawę, że Bóg chce mi coś powiedzieć, że On ma plan na moje życie, że jest Bogiem Żywym. To był początek mojej przygody z Bogiem, która trwa do dziś.
Marta Markiewicz / Łódź, 30.09.2020r.
Posłuchaj świadectwa Marty:

You may also like

Back to Top