Ad maiorem Dei gloriam! To wezwanie od blisko 25 lat, czyli od czasu ukończenia rekolekcji III stopnia Ruchu Światło-Życie, towarzyszy mi w podejmowanych przeze mnie decyzjach i działaniach. Słowa modlitwy św. Ignacego z Loyoli mocno porządkują moje wybory sprawiając, że dobro wspólne staje się dla mnie ważniejsze niż mój prywatny interes.
Od kilku lat, wielokrotnie i na różne sposoby doświadczam, że przed podjęciem trudnych zadań lub decyzji, odmawianie modlitwy św. Ignacego z Loyoli i oddawanie Panu całej mojej wolności, pamięci, rozumu i woli do rozporządzania, pomaga mi przyjąć Jego wolę w moim życiu i wypełnia moje życie Bożą miłością i łaską.
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie!
Patryk Białas / Katowice

You may also like

Back to Top