Kiedy klękam przed Tabernakulum, zwykle mówię po cichu „Pan mój i Bóg mój”. Słowa św. Tomasza tak bardzo uważam za swoje, ponieważ zgadzam się, że „błogosławieni którzy nie widzieli a uwierzyli”. Tymczasem ja, wiele razy widziałem i doświadczałem łaski i mocy Pana. 19 lat temu wyznałem, że Jezus jest moim Panem i Zbawicielem… choć wiem, że to On pierwszy mnie wybrał, i stawiał na mojej drodze wspaniałych mądrych i dobrych ludzi oraz obdarzał mnie łaskami dużo hojniej, niż na to zasługiwałem. Dziękuje Ci za to Panie! Zawsze chcę podążać Twoją drogą.
Jezu, wierzę i ufam Tobie!
Wojtek Szczypka / Gierałtowice, 5.10.2020

You may also like

Back to Top